När sker återställningen?
Återställning efter fibergrävning.                                                                                                                     2015-05-20
Det har nu gått drygt ett år sedan Vellinge stadsnät började gräva och nio månader sedan vi anslöt de första kunderna mot nätet. Vi har grävt i ett rasande tempo och anslutit cirka 2500 villor och företag. Vi får ofta frågan om installationsprocessen, inte minst återställningen. Mer information om installation finns under annan flik i frågor & svar.
Man beräknar att ett område normalt tar 3-4 månader från grävstart till att alla är inkopplade. Därefter kommer återställningen. Det är ett antal parametrar som styr och tyvärr tror många att återställning sker inom två veckor från att det är grävt ”på min gata”. När det gäller återställning av asfalt och grönytor, både på gata och inne i trädgård, så sker det först när hela området är klart för att göra det mer hanterbart. På vintern stänger alla utom ett asfaltsverk (normalt december till april) och därför sker ingen asfaltering, annat än i nödfall, förrän 1 april. På grund av mild vinter i år öppnade asfaltsverken redan i mitten av mars och vi har sedan dess återställt så fort vi kan i Skanör, Höllviken och Vellinge. Vi har många beställningar på kö hos asfaltsläggarna och därför tar det en tid innan de hunnit ikapp. Man bör också ha i åtanke att detta är ett stort infrastrukturprojekt som berör hela kommunen och kommer ta tid innan det är klart. Det har varit en mild vinter, men ganska blöt. Det gör att de första återställningarna med matjord och gräsfrö vi gjorde i höstas sköljdes bort och blev lervälling. Därför har man först i april återupptagit återställningen av grönytor.
När det gäller vägföreningarnas ytor är det fritt fram för vår entreprenör att återställa, när det gäller kommunala grönytor och vägar är vi bundna till de entreprenörer kommunen upphandlat.
Under tiden vägar står öppna i väntan på asfaltering så är det entreprenörens ansvar att hålla rent och fylla på håligheter. En del spritt grus får man leva med, men större håligheter får ni gärna anmäla via 040-425860 eller info@vesab.se.
Vi hoppas på er förståelse att detta är ett stort projekt och att återställningen tar lite tid, särskilt nu på vårkanten. Det är glädjande att se så stort intresse i alla delar av kommunen.
Hur ser en installation ut och hur fungerar den?
Vi får ofta frågan om hur en invändig installation ser ut. På bilderna ser ni en mediaomvandlare (18x18cm) installerad, jämte den sitter fyra uttag som är dragna till TV-apparater i fyra olika rum i huset. När man inför tomtgrävningen bestämmer plats för mediaomvandlaren bör man tänka på att den inte får placeras i våtutrymme samt att den bör vara nära ett eluttag (220 volt). De fem uttagen på undersidan av mediaomvandlaren kan användas till internet, tv och telefoni. Man kan i det öppna stadsnätet använda vilket uttag man vill till respektive tjänst, boxen känner själv av vad som kopplas in. Obs! på Bredband2s plattform är utgångarna dedikerade, se mer på www.bredband2.com/hollviken/senaste-nytt/ De två översta ljusen skall lysa gröna, det tredje skall lysa eller blinka orange när man aktiveras mot nätet. Lyser den inte alls så felanmäl till oss! 20140821_CPE web   20140821_TV uttag CPE lights CPE ingångar
Vad kostar det att anslutas?
I dagsläget börjar Vesab bli klar med utbyggnaden och de flesta tillkommande kunder räknas därmed som efteranslutningar. Vid nybyggnation i exploateringsområden ber vi byggherren kontakta oss snarast.
Kontakta oss på info@vesab.se för ett avtal eller en offert på er fastighet.
Finansiering över 1-4 år erbjuds för anslutningsavgiften via Swedbank.
Utbud och priser finns på www.vellingeportalen.se
Invändiga installationer, vad finns och vad kostar det?
I anslutningsavgiften ingår invändig installation av mediaomvandlaren 1-2 meter in. Övriga invändiga installationer ligger på var fastighetsägare vad man önskar och hur man löser det. Vår entreprenör erbjuder hjälp med invändig installation av data-, tv- och telefoniuttag. Vanlig datakabel finns att köpa i detaljhandeln och kan installeras av den händige, det finns även trådlösa alternativ. Om man önskar hjälp kan man vända sig till vår entreprenör eller annan el- och datafirma.  Man kan även få mediaomvandlaren monterad längre in som tilläggstjänst, men det måste utföras av vår entreprenör. När man bokar tid med för invändiga installationen (mediaomvandlaren) ska man samtidigt beställa eventuella tilläggstjänster så att de kan beräkna tid och materialåtgång. För tjänster och priser se Tilläggstjänster Eltel FNC
Om jag vill byta alternativ?
Om man vill byta plattform så kontaktar man Vellinge Stadsnät för information om man hur går tillväga. Ett par veckor innan ett område lanseras och efter det att området gått igång så tillkommer en omkopplingsavgift på 1.000kr inklusive moms.
Kan jag välja Telia?
Telia kommer inte att finnas med i Vellinge stadsnät.
Oberoende av vald tjänsteleverantör kan man behålla sitt befintliga telefonnummer, eventuellt tas en mindre engångsavgift ut för flytt av nummer. Om man vill behålla sin befintliga Telia mailadress kan man göra det om man har Telias mobila bredband eller ett vanligt mobilabonnemang, då kan man ha upp till fem mailadresser per abonnemang.
Vad ingår i avgiften?
I installationsavgiften ingår grävning från gatan, genom tomt och installation i huset, ca. 1-2 meter från yttervägg inklusive medieomvandlaren (CPE) samt återställning av tomt. Fastighetsägaren måste själv ombesörja sådd av gräsfrö. Önskar man sedan data- eller TV-uttag i huset offereras det separat.
Vad är nätets begränsingar?
Ibland får man besked av tjänsteleverantörernas kundtjänst - "det kan vi inte leverera i Vellinge stadsnät".
Begränsningen är inte ifrån Vellinge stadsnäts sida, varken tekniskt eller kommersiellt. Vårt nät är byggt för att kunna leverera 1000 Mbit/s hem till er och TV till flera samtidiga tv-apparater. Ibland är kundtjänst inte medvetna om att detta är ett så kallat Gignät (1000Mbit/s) och tror att de inte kan leverera sina tv-tjänster fullt ut eller någon annan begränsning. Detta hoppas vi att respektive kundtjänst kommer tillrätta med inom kort, då detta är ett nytt nät.
Vad gäller hastigheten på internettjänster så är det upp till 1000Mbit/s möjligt. När kundtjänst hos leverantörerna säger "det kan vi inte leverera i Vellinge stadsnät" så menar de egentligen "det kan vi inte sälja". Det är upp till var och en av tjänsteleverantörerna vilket utbud de erbjuder i varje nät, har deras produktchefer valt att inte erbjuda en viss hastighet så är det helt oberoende av Vellinge stadsnät.
Hur fungerar driften av fibernätet och vad händer om det blir problem med fibern, t.ex. om den grävs av?
Vellinge stadsnäts kommunikationsoperatör iTUX övervakar och tar hand om driften av fibernätet dygnet runt.
Skulle olyckan vara framme och en fiberkabel grävs av går det larm till avtalad jourverksamhet som åker ut och åtgärdar felet omgående. Vid problem skall kunder felanmäla till sin tjänsteleverantör som kollar sin utrustning först, och sedan eskalerar problemet till iTUX vid behov.
När gräver ni hos mig?
Vi startade grävarbetet 12 mars 2014 i Asklundaområdet i Vellinge, och nätet är nu igång. Vi gräver nu på flera orter parallellt, anslutningsgraden kommer att avgöra i vilken ordning vi prioriterar kommande områden. För mer detaljerad information se fliken Tidsplan.
Hur mycket är ROT-avdraget på?
Cirka 1000-1500 kronor t.o.m. 2015-12-31. Skatteverket godkänner inte avdrag för invändiga arbetet, utan endast grävning över tomten. Summan dras av automatiskt på fakturan, fastighetsägaren behöver inte göra något. Från och med 2016-01-01 kommer ROT-avdraget sänkas från 50% till 30%, detta kommer att gälla alla fakturor som skickas efter nyår oavsett när arbetet utfördes. Inget ROT-avdrag kommer att tillämpas på avtal inkomna efter 2016-01-01.
Jag har redan anmält mig till konkurrenten, kan jag anmäla mig här med?
Sedan 9 maj 2014 har vi ett direkt samarbete med Bredband2 i Höllviken, Skanör och Falsterbo. Det innebär att alla som tecknat avtal med det privata alternativet eller Vellinge stadsnät fram till 31 mars 2014 får det alternativ man tecknat sig för först. De som tecknat avtal 1 april 2014 eller senare kan välja antingen Bredband2 direkt och exklusivt i 24 månader, eller iTUX Öppet Stadsnät och deras utbud av 14 olika tjänsteleverantörer.
Blir det dyrare om man inte ansluter sig nu?
Efter att varje område är påbörjat räknas tillkommande kunder som efteranslutningar. I de flesta områden har vi ett färdigt avtal med fast pris, men undantag kan förekomma. I sådana fall kommer en specifik offert på er fastighet.
Vid nybyggnation i exploateringsområden ber vi byggherren kontakta oss för offert.
Återställer ni allt?
Ja, vi återställer allt. Du får så i gräsfrön, allt annat ombesörjer vi. Det ligger naturligtvis i allas intresse att göra så liten åverkan som möjligt på tomten. Återställning av gator sker först ett par veckor efter att man grävt, detta för att man skall hinna blåsa i fiber i rören och se att de är funktionella. Detta för att slippa riva upp nylagd asfalt om det skulle vissa sig vara något problem med nedlagda rören.
Kan jag ansluta flera TV-apparater?
Ja. Varje tjänsteleverantör har olika lösningar (finns även trådlösa lösningar), vi hänvisar till deras respektive hemsidor.
Måste jag välja en viss hastighet för att kunna se på TV?
Nej, TV har en egen utgång ur medieomvandlaren med en garanterad bandbredd som inte påverkar internets bandbredd.
Om jag har trygghetslarm?
Möjligheten finns att få ett GSM-baserat trygghetslarm. Kontakta er handläggare på kommunen för mer detaljer.
Hur fungerar mitt hemlarm?
De större larmföretagen har en GSM-baserad lösning, kontakta din larm-leverantör för mer information. Finns även någon som erbjuder larm med utökad funktionalitet via fiberanslutning.
Vad är en tjänsteleverantör (TL)?
Ett företag som erbjuder tjänster inom bredband, TV och telefoni i fibernätet. Comhem, Tele2, Alltele, Bredband 2, Bahnhof, ViaSat, Bredbandsbolaget och andra.
Vad är en kommunikationsoperatör (KO)?
Vellinge Stadsnät AB har slutit avtal med kommunikationsoperatören (KO) iTUX. iTUX sköter den aktiva utrustningen i nätet som består av switchar och routrar och annat.
KO har i sin tur avtal med tjänsteleverantörer (TL) som erbjuder sina tjänster i nätet. Läs mer om iTUX på deras hemsida, www.itux.se.
Kommer Vellinge Stadsnät att kopplas ihop med de bredbandsnät som byggs av de privata initiativen?
Vellinge kommuns bredbandsbolag Vellinge Stadsnät AB har inget avtal om att kopplas ihop med de privata initiativ som finns för fiberanslutning av villor i Vellinge.
Detta gäller bland annat Ljunghusen, men även andra mindre områden som idag har privata fibernät.
Jag har skickat in en intressanmälan, räcker det?
Nej, nu är det dags att skicka in en riktig anmälan. Det kommer bestämma turordningen när vi börjar installera fiber i de olika områdena. Anmälan finns på www.vellingeportalen.se
Samarbetar kommunen med de privata initiativen för bredband i Vellinge?
Vellinge kommuns bredbandsbolag Vellinge Stadsnät AB har sedan 9 maj 2014 ett samarbete med Bredband2 i Höllviken, Skanör och Falsterbo.
Det innebär att alla som tecknat avtal med det privata alternativet eller Vellinge stadsnät fram till 31 mars 2014 får det alternativ man tecknat sig för först. De som tecknat avtal 1 april 2014 eller senare kan välja antingen Bredband2 direkt och exklusivt i 24 månader, eller iTUX Öppet stadsnät och deras utbud av 14 tjänsteleverantörer. iTUX öppna nät innebär att hushållen från första dagen kan välja bredbandstjänster, tv-utbud och telefoni från tjänsteleverantörer som konkurrerar med varandra. Det innebär bl.a. kortare bindningstider och i allmänhet lägre priser för tjänster i ett öppet nät, i förhållande till andra abonnemangslösningar.