Planer för 2017!

2017-10-06

Se pågående och klara områden längre ner i tidsplanen. Kontakta Vellinge stadsnät för pris vid efteranslutning i dessa områden.

 

Fiber till landsbygden inom Vellinge Kommun.

I början av december 2016 gjorde IP Only ett utskick som täcker hela Vellinge kommuns landsbygd.

IP Only är en privat aktör och de agerar inte på vårt uppdrag.

Vellinge stadsnät har inte resurser att ansluta 100% av hushållen i kommunen inom en rimlig tid. Vår önskan är naturligtvis att ge alla invånare i kommunen möjlighet att ansluta sig till Vellinge stadsnät, men det är tyvärr inte möjligt inom en rimlig tidshorisont.

Det kommer generellt inte att byggas dubbla nät i områden, det finns ingen ekonomisk rimlighet i det. Om IP Only bygger ett område som vi inte påbörjat kommer vi förstås häva avtalen med våra kunder så att ni kan ansluta er till deras alternativ.

 

Pågående områden

Vellinge

Norra industriområdet – kommer inte att anslutas av Vellinge stadsnät. Kontakta Telia för offert på fiberanslutning.

Falsterbo

Falsterbo vägförening- projektering pågår för att kunna ansluta del av Falsterbo vägförening. På grund av mycket låg anslutningsgrad kommer vi troligtvis inte att kunna ansluta hela vägföreningen. Samma gäller resterande del av VF Falsterbohus. Planering pågår för att dra igång delar av respektive område våren 2018.

Höllviken

Sandeplans vägförening etapp 1 (södra delen) – Återställning pågår.

Sandeplan etapp 2 (norra delen, TV-samfälligheten) – arbetet pågår för fullt, klart i god tid innan årsskiftet.

Gessie –

Grävning påbörjad i Gessie Kyrkby.

 

Klara områden

-Vellinge: Asklunda, Eskilstorp, Tofta/St. Grönegatanområdet, Gränsgatan, Gårdarike,  Lindesgatan m.fl., Prästgårdsgatan m.fl., Torsgårdarna, Södervång, Herrestorp och Vellinge Centrum.

-Höllviken: Vägförening 1, Vägförening 5, Vägförening 2, Vägförening 3, Gya, Kronodal-Granvik, Norr om Falsterbovägen (Räls,- Appelins,- Brygg,- Johnnys,- Elmers väg m.fl.), Vägförening 4, Kämpinge VF, Vägförening 6,

-Skanör är klart.

-Falsterbo:Strandbadens VF samt Poppel-/Päronträdsvägen , ”Djurvägarna”, Hejdan, Fredrik Pers Hejdevägområde, Flommen, Triangeln, Tårepilens VF, Pastoratvägens VF, Vallbovägen och Norra Fiddevången, Centrala Falsterbo, Södra Fiddevången

-Räng Sand

-Västra Ingelstad

-Gessie villastad

-Hököpinge

-Östra Grevie

-Arrie

tidsplan-h330

De orter som redan nu har möjlighet att ansluta sig är:

  • Höllviken –

  • Hököpinge –

  • Gessie Villastad –

  • Vellinge –

  • Skanör-Falsterbo –

  • Östra Grevie –

  • Västra Ingelstad –

  • Arrie –