Planer för 2018!

2018-04-23

Se pågående och klara områden längre ner i tidsplanen. Kontakta Vellinge stadsnät för pris vid efteranslutning i dessa områden.

 

Fiber till landsbygden inom Vellinge Kommun.

I början av december 2016 gjorde IP Only ett utskick som täcker hela Vellinge kommuns landsbygd och under 2017 påbörjades byggnation.

IP Only är en privat aktör och de agerar inte på vårt uppdrag.

Vellinge stadsnät har inte resurser att ansluta 100% av hushållen i kommunen inom en rimlig tid. Vår önskan är naturligtvis att ge alla invånare i kommunen möjlighet att ansluta sig till Vellinge stadsnät, men det är tyvärr inte möjligt inom en rimlig tidshorisont.

Det kommer generellt inte att byggas dubbla nät i områden, det finns ingen ekonomisk rimlighet i det. Om IP Only bygger ett område som vi inte påbörjat kommer vi förstås häva avtalen med våra kunder så att ni kan ansluta er till deras alternativ.

 

Pågående områden

Vellinge

Norra industriområdet – kommer inte att anslutas av Vellinge stadsnät. Kontakta Telia för offert på fiberanslutning.

Falsterbo

Falsterbo vägförening kommer att anslutas av Telia, därmed bygger inte vi något fibernät.

Södra delen av vägförening Falsterbohus har för få avtal och vi avvaktar med det området.

Höllviken

Sandeplan etapp 2 är färdiggrävt. Asfaltering är påbörjad och beräknas ta fyra veckor, dvs. till mitten av maj.

Gessie –

Allt är klart i Gessie, nybyggena ansluts efterhand som de blir klara.

 

Klara områden

-Vellinge: Asklunda, Eskilstorp, Tofta/St. Grönegatanområdet, Gränsgatan, Gårdarike,  Lindesgatan m.fl., Prästgårdsgatan m.fl., Torsgårdarna, Södervång, Herrestorp och Vellinge Centrum.

-Höllviken: Vägförening 1, Vägförening 5, Vägförening 2, Vägförening 3, Gya, Kronodal-Granvik, Norr om Falsterbovägen (Räls,- Appelins,- Brygg,- Johnnys,- Elmers väg m.fl.), Vägförening 4, Kämpinge VF, Vägförening 6,

-Skanör är klart.

-Falsterbo:Strandbadens VF samt Poppel-/Päronträdsvägen , ”Djurvägarna”, Hejdan, Fredrik Pers Hejdevägområde, Flommen, Triangeln, Tårepilens VF, Pastoratvägens VF, Vallbovägen och Norra Fiddevången, Centrala Falsterbo, Södra Fiddevången

-Räng Sand

-Västra Ingelstad

-Gessie villastad

-Hököpinge

-Östra Grevie

-Arrie

tidsplan-h330

De orter som redan nu har möjlighet att ansluta sig är:

  • Höllviken –

  • Hököpinge –

  • Gessie Villastad –

  • Vellinge –

  • Skanör-Falsterbo –

  • Östra Grevie –

  • Västra Ingelstad –

  • Arrie –