Över 40% har tillgång till snabbt bredband!

Över 40% har tillgång till snabbt bredband!

Från och med 1 juni 2015 har vi nu uppnått och passerat gamla regeringens delmål om att 40% av invånarna skall ha tillgång till minst 100 Mbit/s senast 31 december 2015.

Vi är nu uppe i glädjande 44% som har möjlighet att ansluta sig till fibernät i kommunen och vi fortsätter utbyggnaden i alla delar av kommunen.