Återställning

Återställning

Återställning efter fibergrävning.

2015-05-20

Det har nu gått drygt ett år sedan Vellinge stadsnät började gräva och nio månader sedan vi anslöt de första kunderna mot nätet. Vi har grävt i ett rasande tempo och anslutit cirka 2500 villor och företag.

Vi får ofta frågan om installationsprocessen, inte minst återställningen. Mer information om installation finns på vesab.se.

Man beräknar att ett område normalt tar 3-4 månader från grävstart till att alla är inkopplade. Därefter kommer återställningen. Det är ett antal parametrar som styr och tyvärr tror många att återställning sker inom två veckor från att det är grävt ”på min gata”. När det gäller återställning av asfalt och grönytor, både på gata och inne i trädgård, så sker det först när hela området är klart för att göra det mer hanterbart.

På vintern stänger alla utom ett asfaltsverk (normalt december till april) och därför sker ingen asfaltering, annat än i nödfall, förrän 1 april. På grund av mild vinter i år öppnade asfaltsverken redan i mitten av mars och vi har sedan dess återställt så fort vi kan i Skanör, Höllviken och Vellinge. Vi har många beställningar på kö hos asfaltsläggarna och därför tar det en tid innan de hunnit ikapp.

Det har varit en mild vinter, men ganska blöt. Det gör att de första återställningarna med matjord och gräsfrö vi gjorde i höstas sköljdes bort och blev lervälling. Därför har man först i april återupptagit återställningen av grönytor.

När det gäller vägföreningarnas ytor är det fritt fram för vår entreprenör att återställa, när det gäller kommunala grönytor och vägar är vi bundna till de entreprenörer kommunen upphandlat.

Under tiden vägar står öppna i väntan på asfaltering så är det entreprenörens ansvar att hålla rent och fylla på håligheter. En del spritt grus får man leva med, men större håligheter får ni gärna anmäla via 040-425860 eller info@vesab.se.

Vi hoppas på er förståelse att detta är ett stort projekt och att återställningen tar lite tid, särskilt nu på vårkanten. Det är glädjande att se så stort intresse i alla delar av kommunen.