Avbrott hela öppna nätet

Avbrott hela öppna nätet

2017-06-21

20.00 Nu är alla igång även i Falsterbo.

13.30 Nätet fungerar igen för de flesta, men en del kunder i Falsterbo kan fortfarande vara utan nät.

09.20 Tele2 har fått fiberfel i Malmö på kabeln som matar Vellinge kommun. Denna måste lagas idag, avbrottet är planerat 10.00-14.00.
Det berör all trafik i öppna nätet.

För att förebygga och minimera risken har vi tidigare beställt redundant fiber från Malmö, tyvärr har Tele2 inte haft möjlighet att leverera den ännu. Efter sommaren är det på plats, med en klar minimering av avbrottsrisk som följd.