Avbrott Östra Grevie

Avbrott Östra Grevie

2020-11-13 Klockan 11.30. Elen är nu tillbaka sedan en tid, och alla fiberkunder skall vara igång igen.

Klockan 10.10. Eon har ett elavbrott i Östra Grevie vilket påverkar våra fiberkunder. Ingen sluttid ännu angiven från Eons sida.