Driftstörning i Bredband 2s nät

Driftstörning i Bredband 2s nät

17-06-15.

kl. 10.30  Felet ska nu vara åtgärdat. Omstart av din utrustning kan behövas.

Kl 08.50. Bredband 2 har just nu störningar i sitt nät. Felsökning pågår och mer information kommer.