Hög utbyggnadsgrad i Vellinge Kommun!

Hög utbyggnadsgrad i Vellinge Kommun!

2016-12-22 Vid årsskiftet 2016-2017 har vi inom Vellinge kommun uppnått 95% av hushåll, företag och kommunens verksamheter, som har möjlighet att ansluta sig till snabbt internet. Detta innebär att vi uppnått regeringens och Region Skånes mål för år 2020 redan nu.

2016-02-11 Från drygt 40% vid halvårsskiftet har vi nu ökat till drygt 70% av kommunens befolkning som har möjlighet att ansluta sig till fiber.

Det är glädjande att se så stort intresse för fiber och vi fortsätter utbyggnaden i högt tempo för att så fort som möjligt förse så många som möjligt med snabbt internet, telefoni och IP-TV.