IP Onlys status

IP Onlys status

2018-01-30
IP Only. Det har kommit information om att IP Only nu pausar utbyggnaden över hela Sverige för att säkerställa kvaliteten i sin byggnation. Gällande Vellinge/Skåne har de haft problem med vattensjuk mark och därför var det naturligt med en paus. Eventuella frågor hänvisar vi till IP Onlys kundtjänst.