20140128_0031-460

HENRIC NORELL
VD Vellinge stadsnät AB
Telefon: 040-42 58 60
Epost: info@vesab.se

20180124_0017-web

LINDA SEFELDT
Marknadsassistent, efteranslutningar
Telefon: 040-42 58 60
Epost: info@vesab.se

20180124_0014-web

JIMMY ROSENQUIST
Teknisk Projektledare
Telefon: 040-42 58 60
Epost: info@vesab.se

Det här är Vellinge Stadsnät AB – Vesab

Vår främsta avsikt är att vara det trygga valet med 100 % tydlighet vilka som äger och ansvarar för nätet. Vi vill vara det naturliga bredbandsvalet för invånare och företag i Vellinge kommun– nu och i framtiden. Genom att ansluta dig till Vellinge Stadsnät får du tillgång till ett öppet stadsnät med möjlighet att välja bland ett flertal leverantörer och få precis de tjänster och utbud som du vill ha.

Det trygga valet

Vellinge stadsnät är ett kommunalt bolag vars syfte är att se till att kommunens hushåll, företag samt kommunens egna verksamheter effektivt förses med bredband via fiber med den senaste tekniken.

Många valmöjligheter och konkurrens som gynnar dig

När man ansluter sig till Vellinge Stadsnät får man tillgång till ett öppet stadsnät. Det innebär att alla Sveriges tjänsteleverantörer erbjuds möjlighet att leverera sina tjänster på lika villkor. Det öppna stadsnätet består av ett stort utbud av välkända leverantörer inom bredband, TV och telefoni. Därför binder man inte upp sig till endast en leverantör utan man kan fritt välja, prova på och hoppa mellan tjänsteleverantörerna som tillhandahålls genom stadsnätet. Detta gör att det enskilda hushållet eller företaget har en stor valfrihet när det gäller utbud och priser på tjänster.

Säkert – nu och i framtiden

Det öppna stadsnätet drivs och övervakas av vår kommunikationsoperatör iTUX, som är bland de ledande i Sverige och tillhandahåller ett öppet stadsnät i ett flertal kommuner, däribland Malmö, Stockholm och Göteborg. Skulle olyckan vara framme och en fiberkabel grävs av går det ett larm via iTUX till avtalad jourverksamhet som åker ut och åtgärdar felet. iTUX sköter även den aktiva utrustningen i nätet som bland annat består av switchar och routrar. Kommunikationsoperatören har avtal med tjänsteleverantörerna som erbjuder sina tjänster i Vellinge stadsnät. Läs mer om iTUX på deras hemsida, www.itux.se. Vilka tjänsteleverantörer som finns i Vellinge Stadsnäts utbud hittar du på www.vellingeportalen.se.

Kontakta oss gärna om du har frågor om Vellinge stadsnät och vår verksamhet. Du når oss på telefon 040-42 58 60 eller på info@vesab.se

Vellinge stadsnät är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen, en garanti för att vi följer kraven för ett öppet stadsnät.

Krav för ett öppet stadsnät

  • Enskilda hushåll ska själva kunna välja av det tjänsteutbud som marknaden erbjuder oberoende av vad andra hushåll i samma fastighet eller bostadsföretag väljer

  • Nätet ska klara leverera multimediatjänster av bra kvalité och med standardiserad teknik

  • Nätet ska klara av samtidigt mottagande av flera tjänster

  • Nätet ska vara öppet för alla tjänsteleverantörer som vill ansluta sig och godkänner tekniska och ekonomiska villkor

  • Villkoren ska vara lika för alla tjänsteleverantörer inom samma tjänstegrupp (internet, IT-tele, IPTV m.fl.)

  • Tjänsteleverantörerna ska konkurrera på icke diskriminerande och rättvisa villkor

VELLINGE STADSNÄT AB
Norrevångsgatan 3
235 81 Vellinge
Allmänna frågor: info@vesab.se
Kontakta oss gärna även via www.facebook.com/vellingestadsnat