Planerat avbrott i Höllviken

Planerat avbrott i Höllviken

2021-06-14. Förra veckans arbete löpte på utan större problem, en del Bredband2 kunder behövde lite längre tid för att komma igång. Idag måndag har vi gjort största omläggningen, och tyvärr har det idag varit lite större antal som inte fått igång sina tjänster. Vi har löst flertalet under dagen, hoppas på att få igång några till under sen-eftermiddagen, men några kommer troligen inte igång förrän tisdag förmiddag.

2021-06-01 Med start natten mot måndag och kommande vecka så berörs kunder i Höllviken av ett planerat avbrott. Vi kommer att ta en ny nod i drift för att ha kapacitet för alla framtida kunder.
I samband med detta kommer vi koppla om en del befintliga kunder i vägförening 5 samt norr om Falsterbovägen till nya noden, detta sker i etapper. För detaljerad information se kartan.
Detta berör både kunder i öppna nätet och på Bredband2s plattform.

Avbrotten kommer att vara hela natten, med start 23.00, då det är stor omläggning. Vi räknar med att vara klara till 08.00 följande morgon.