Pris- och ROT-reglering 2016

Pris- och ROT-reglering 2016

På avtal inkomna från och med 2016-01-01 blir nya priset 15.870kr inklusive moms. För Alternativ 3, anslutning utan tjänst, blir priset 22.335kr.

Installationer som faktureras efter 2016-01-01 kommer att få 30% istället för 50% ROT-avdrag på grund av Skatteverkets ändrade regler.

Alla avtal som inkommer efter 2016-01-01 kommer inte att vara berättigade till ROT-avdrag.