Service / Driftinformation

Service / Driftinformation

Torsdagen 25 februari samt fredagen 26 februari kommer el-arbeten att utföras. Detta kommer att innebära cirka en timmes avbrott per område. Arbetena utförs mellan 01.00 och 04.00.