Strömavbrott Höllviken

Strömavbrott Höllviken

2019-01-28

19.55 Nu kom strömmen tillbaka, hoppas vi att det förblir så. Fibernätet kan behöva 10 minuter att starta om utrustning. Kommer ni inte igång efter det så starta om er router och dator.

19.20. Sedan en timme tillbaka är det strömavbrott som berör större delen av Höllviken. Tekniker på väg enligt Eon.