Driftstörning

Driftstörning

2016-06-25

Klockan 08.50 är problemet löst och alla skall vara igång igen.

Klockan 08.08 Verkar drabbat fler än Telenors kunder, vi felsöker. Dock verkar de flesta ha kommit igång igen. Avvakta en stund, upp till en kvart och testa sedan igen. Starta eventuellt om er router dator/iPad så bör det komma igång.

Klockan 07.45

Telenor verkar ha problem med sin leverans då kunder över hela Vellinge kommun är drabbade av avbrott, men det gäller bara Telenors kunder. Ingen information på deras hemsida ännu, men vi hänvisar till deras hemsida och kundtjänst då inget problem ligger i nätet i sig självt.