Telia skriver avtal med iTUX

Telia skriver avtal med iTUX

Glädjande nyheter – Telia skrev förra veckan ramavtal med iTUX om leverans av bredbandstjänster.

Detta gäller initialt iTUX nät i Göteborg, Framtidens Bredband.

Vi kommer att via www.vesab.se och Facebook uppdatera er efterhand som vi får mer information om hur det berör Vellinge stadsnät.

Se pressrelease nedan för fler detaljer.

Pressmeddelande 2014-02-13 iTUX och Telia tecknar avtal