Planer för 2020-2021!

2020-09-17

Se pågående och klara områden längre ner i tidsplanen. Kontakta Vellinge stadsnät för pris vid efteranslutning i dessa områden.

Efteranslutningar.

Vi samlar på oss ett antal avtal och gör anslutningar med cirka tre månaders mellanrum. Detta gör processen mer effektiv, och på så sätt minskar vi tiden maskiner behöver befinna sig i varje område.

Exploateringsområden.

Vi har kommunikation med de flesta byggherrar, men har ni några frågor så vänd er gärna direkt till oss.

Fiber till landsbygden inom Vellinge Kommun.

IP Only är en privat aktör och de agerar inte på vårt uppdrag.

Vellinge stadsnät har inte resurser att ansluta 100% av hushållen i kommunen inom en rimlig tid. Vår önskan är naturligtvis att ge alla invånare i kommunen möjlighet att ansluta sig till Vellinge stadsnät, men det är tyvärr inte möjligt inom en rimlig tidshorisont.

Klara områden

-Vellinge

-Höllviken

-Skanör

-Falsterbo

-Räng Sand

-Västra Ingelstad

-Gessie villastad / Gessie kyrkby

-Hököpinge

-Östra Grevie

-Arrie

tidsplan-h330

De orter som redan nu har möjlighet att ansluta sig är:

  • Höllviken –

  • Hököpinge –

  • Gessie Villastad & Kyrkby-

  • Vellinge –

  • Skanör –

  • Falsterbo –

  • Östra Grevie –

  • Västra Ingelstad –

  • Arrie –