Planer för 2019!

2019-02-15

Se pågående och klara områden längre ner i tidsplanen. Kontakta Vellinge stadsnät för pris vid efteranslutning i dessa områden.

Efteranslutningar.

Vi samlar på oss ett antal avtal och gör anslutningar med cirka tre månaders mellanrum. Detta gör processen mer effektiv, och på så sätt minskar vi tiden maskiner behöver befinna sig i varje område.

Fiber till landsbygden inom Vellinge Kommun.

I början av december 2016 gjorde IP Only ett utskick som täcker hela Vellinge kommuns landsbygd och under 2017 påbörjades byggnation.

IP Only är en privat aktör och de agerar inte på vårt uppdrag.

Vellinge stadsnät har inte resurser att ansluta 100% av hushållen i kommunen inom en rimlig tid. Vår önskan är naturligtvis att ge alla invånare i kommunen möjlighet att ansluta sig till Vellinge stadsnät, men det är tyvärr inte möjligt inom en rimlig tidshorisont.

Det kommer generellt inte att byggas dubbla nät i områden, det finns ingen ekonomisk rimlighet i det. Om IP Only bygger ett område som vi inte påbörjat kommer vi förstås häva avtalen med våra kunder så att ni kan ansluta er till deras alternativ.

 

Områden i planeringsstadiet

Falsterbo

Södra delen av vägförening Falsterbohus har för få avtal och vi avvaktar med det området.

 

Klara områden

-Vellinge

-Höllviken

-Skanör

-Falsterbo, allt utom södra Falsterbohus

-Räng Sand

-Västra Ingelstad

-Gessie villastad / Gessie kyrkby

-Hököpinge

-Östra Grevie

-Arrie

tidsplan-h330

De orter som redan nu har möjlighet att ansluta sig är:

  • Höllviken –

  • Hököpinge –

  • Gessie Villastad –

  • Vellinge –

  • Skanör-Falsterbo –

  • Östra Grevie –

  • Västra Ingelstad –

  • Arrie –